สายชา ชี้เป้า ปักหมุดรอร้านเปิด Time’s House ของสมาชิกเวิคชอป ปีที่แล้วในช่วง กพ. ที่ PIMAN49