Asahi uji shirakawa asahi

🌱Asahi Uji shirakawa -宇治白川あさひFirst impression -辻喜ของพรีเมี่ยม เพิ่งโดนเรียกค่าไถ่มาถั่วๆผักอ่อนๆ… Posted by Chajin เพื่อนรักชา ー 茶人 on Friday, 5 June 2020

Uji shirakawa Gokou – 宇治白川ごこう

🌱Uji shirakawa Gokou – 宇治白川ごこう☺️First impression ของ Tsujiki 辻喜กลิ่นอายสาหร่ายๆ เขียวๆ มีความสมูทใกล้เคียงกับ Asahi… Posted by Chajin เพื่อนรักชา ー 茶人 on Friday, 5 June 2020

Uji shirakawa Samidori – 宇治白川さみどり

🌱Uji shirakawa Samidori – 宇治白川さみどり🤩First impression ของชา Tsujiki 辻喜ตัวนี้เป็นชาที่รสหนักดีแท้ ไม่เหมือน 2 ตัวแรก… Posted by Chajin เพื่อนรักชา ー 茶人 on Friday, 5 June 2020