Matcha latte Yuujou 友情 Ceremonial grade from Uji

🌱Matcha review : Matcha latte Yuujou 友情Ceremonial grade from Uji#dailymatchalatte 🍵ชงนมเย็น สัมผัสมีบอดี้… Posted by Chajin เพื่อนรักชา ー 茶人 on Tuesday, 29 September 2020

Hoshinoseichaen Houjuu (Top)

#dailyusucha First impression review : Hoshinoseichaen Houjuu (Top) และเม้ามอยเรืองของฉะเซ็นๆ Chasen 💚🍵✨ ถั่วคั่ว nutty mungbeans? ถั่วฝักยาว? หอมสว่างแบบมารุคิว บอดี้กลาง-เบา อูมามิแบบไม่เหมือนอูจิไม่เขียว กลิ่นแนวๆเดินเข้าไปในร้านขนมญี่ปุ่นพวกข้าวๆกรอบๆตามซอย after taste ไม่มากแต่มีติดลิ้นหวานแบบ pastry? เมื่อคืน Oku no yama คือหวานติดแบบ dew (gyokuroอ่อนๆ) นานตัวนี้คนละแบบไม่เขียวๆUsucha Next try: no-foam usucha / cold usucha / Koicha Posted by Chajin เพื่อนรักชา ー 茶人 on Wednesday, 2 September 2020 🌱มัจฉะใหม่ 🌊🍢🍤🥜🌰🏖: อีกมิติหนึ่งของ smoky matcha […]